4

Mozgósítás

A terem ismertetése

A háború társadalomszervező elvvé lett – és ez az elv mindent felülírt: a családi kötelékeket, a közösségi normákat, a piac szabályait.

A háború társadalomszervező elvvé lett, és ez az elv mindent felülírt. Családokat strukturált át, közösségeket teremtett és szüntetett meg, felülírta az előjogokat vagy éppen a piac szabályait. Lényege szerint volt más, mint a békeidők világa. A társadalom szabályrendszere helyett a hadicélok szolgálatába állított állami akarat uralta el az emberek életét, a mindennapokat. A családfenntartás terheit a háború újraszabta, és a társadalmi szolidaritás új formáit hozta létre; tapasztalati anyaggal telítette a társadalmi igazságosság iránti igény sokszor testetlen fogalmát. 

 

 

„Tegnap jelentkeztem önkéntesnek. Azóta vidám vagyok.”
Balázs Béla, 1916

„A vacsora országunk legrútabb különcködése.”
Herbert Hoover, az Egyesült Államok 31. elnöke

„A háború gazdasági megszervezése, a hadiszállítások ügye igen zavaros, bonyolult dolog volt, sok visszaélésre, zavarosban halászásra adott alkalmat. A szállítások olyan nagy tömegekben történtek, hogy az ellenőrzés csaknem lehetetlenné vált.”
Stern Samu

 

TÁRGYAK

Háborús idők imakönyve
spirituszos konzervmelegítő
(Had- és Kultúrtörténeti Egyesület)

bögre és tányér az Uránia Nővédő Egyesület emblémájával
   Hadsegélyező Hivatal háztartási gyűjtőperselye
   könyvjelző „Vivant die Mütter” (Éljenek az édesanyák) felirattal
(Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum)

   hadimozsarak: „A hazáért”; „Durch Kampf zum Sieg” (Harc a győzelemért); „Durch Krieg zum Sieg” (A háborús győzelemért); „Pro Gloria” (Dicsőségért) felirattal
   váza az Uránia Nővédő Egylet emblémájával
(K. Mlinárik László)

   első világháborús emlékgyűrűk
(Magyar Nemzeti Múzeum)

családi dísz- és emléktárgyak, hímzett terítők, fényképek
(Makai László)

 

 

Megosztás

További termek

Szobrok

A bejáratához állított szoborcsoport a magyar tábori vadászoknak állít emléket. A kijáratnál Orbán Antal Bajtársak című szobra látható.

1

Hogy volt?

A 19. századi változások azt az illúziót láttatták, hogy Európára végérvényesen beköszöntött a boldog békeidők időszaka.

2

Vágóhíd

A háború borzalmai világossá tették: az ember élete adott esetben értéktelenebb lehet, mint egy haszonállaté.

3

A nők százada

A nagy háború idején tapasztalt változások megkövetelték a nők társadalmi és gazdasági helyzetének újragondolását.

4

Mozgósítás

A háború társadalomszervező elvvé lett – és ez az elv mindent felülírt: a családi kötelékeket, a közösségi normákat, a piac szabályait.

5

Front

Mit jelent egy lövészárokban a sárral, férgekkel együtt élni, mit jelenthet a darabka földdel azonosított „haza” fogalma? A harcmező kérdései.

6

Propaganda

Egy háborúban fontos, hogy mi van a harcolók lelkében. A gyűlöletkeltés, az emberi minőség kiiktatása az érzelmi kultúra részévé vált.

7

Veszteségek

Minden háború legfájdalmasabb része az emberek halála. A statisztikák, a milliós számok mögött mindig ott rejlik az egyéni sors.