Warning (2): Missing argument 1 for BibliographiesController::_getAvailableLetters(), called in /var/www/clients/client1/web5/web/app/Controller/BibliographiesController.php on line 32 and defined [APP/Controller/BibliographiesController.php, line 177]
Notice (8): Undefined variable: conditions [APP/Controller/BibliographiesController.php, line 184]
Európai testvérháború

Bibliográfia

,,Hadikórház-patikák a fővárosban az I. világháború alatt

Balázs Károly

 

In: Gyógyszerésztörténet, 9. évf. 1. sz. 2011 p. 14-17.

A ,,sakktáblától” a lövészárkok mikrovilágáig: az első világháború régi és új történeti megközelítései

Balázs Eszter

 

Múltunk, 55. évf. 3. sz. 2010 p. 109-131.

A 20. század őskatasztrófája. Az első világháború

Németh István

 

In: Rubicon, 24. évf. 4-5. sz. 2014 p. 26-37.

A Bokréta utcától a Szamárszigetig. Paszterkó József első világháborús levelei

Pollmann Ferenc

 

In: A Hadtörténeti Múzeum értesítője, 8. évf. 2005 p. 119-127.

A cs. és kir. haditengerészet orvosi kara az I. világháború idején

Kiss Gábor

 

In: Orvostörténeti közlemények, 54. évf. 1-4. sz. 2008 p. 117-122.

A jelképpé vált város: A vegyi hadviselés kezdete

Feith László

 

In: Magyar honvéd: a Honvédelmi Minisztérium hetilapja, 5. sz. 2009 p. 19-21.

A kaszinó affér: honatyák kontra tisztikar. Adalék a hadsereg és a politika viszonyához Magyarországon az első világháború előestéjén

Pollmann Ferenc

 

In: Limes tudományos szemle, 10. évf. 3. sz. 1977 p. 71-86.

A kivételes hatalom jogi szabályozása Magyarországon az első világháború előestéjén

Tóth Árpád

 

In: Acta Universitatis Szegediensis: Acta juridica et politica, 50. évf. 13. sz. 1966 p. 1-99.

A központi hatalmak hadseregének korszerű kisrádió-állomása az I. világháború végén I. rész

Balás B. Dénes

 

In: Haditechnika, 45. évf. 2. sz. 2011 p. 15-18.

A központi hatalmak hadseregének korszerű kisrádió-állomása az I. világháború végén II. rész

Balás B. Dénes

 

In: Haditechnika, 45. évf. 3. sz. 2011 p. 2-4.